Støtte fra Jar Vels fond i 2018

Publisert av Åsmund Arnesen den 23.04.18.

Jar Vels fond har i år hatt som mål å støtte aktiviteter på Jar som kommer barna til gode, og som er til glede for mange Jar-beboere. På Jar Vels årsmøte 11. april kunngjorde fondets styre at disse har fått støtte fra Jar Vels fond i 2018:


6 000 kroner til Jar Curling

Jar Senior Curling har søkt om støtte til seriedeltakelse for 2018. Dette er et initiativ satt igang av Robert Moore i mai 2017 og per idag er de 25-30 aktive medlemmer i alderen 62 – 83 år. Jar Vels Fond ønsker å støtte dette initiativet med midler til å arrangere en åpen dag, hvor både seniorer og juniorer på Jar er velkommen til å prøve seg. Vi tror dette vil skape positivt engasjement rundt curlinghallen og kunne tiltrekke seg enda flere spillere til Jar Senior Curling.

 

20 000 kroner til Jar Skoles Musikkorps  

Jar Skoles Musikkorps har søkt om støtte til å kjøpe inn ny tuba. Styret har lagt vekt på at korpset er et viktig element i vårt lokalmiljø. I år støtter vi spesielt tiltak som er rettet mot barn og korpset er et flott tiltak som skaper engasjement og glede blant de unge. Med støtte til innkjøp av tuba ønsker vi å bidra til at korpset forblir en viktig institusjon i lokalmiljøet. Styret har etterpå fått vite at korpset allerede har kjøpt ny tuba som vi glede Jar-boerne allerede på 17. mai i år.  

 

10 000 kroner til Jar Skoles Musikkorps Venneforening

Jar Skoles Musikkorps Venneforening har søkt om midler til en ny fane for veterankorpset. Veterankorpset er en gruppe frivillige som spiller sammen med Jar Skoles Musikkorps på 17. mai. Styret ønsker å støtte dette initiativet som drives av engasjerte frivillige, slik at de kan få sin egen ‘Jar’ fane og ikke må låne fra annet korps som tidligere år.

 

15 000 kroner til Utefilm i filmparken 

John Sullivan og Kirsten T. Poppe har søkt om økonomisk støtte til å arrangere utekino på Jar. Arrangementet vil finne sted i Filmparken på Jar og vil være gratis for Jars beboere. Utekino i filmparken ble også støttet av Jar Vels Fond i 2016. Styret synes dette er et kreativt og morsomt arrangement som vil engasjere barn, unge, voksne og eldre i lokalmiljøet. Det er også positivt å åpne opp filmparken for Jarsbeboere på en ny og spennende måte. Styremedlem Kirsten T. Poppe var ikke tilstede ved avsteming om støtte til dette initiativet.