Barndomsminner fra Jar fra krigsårene

Barndomsminner fra Jar fra krigsårene

Publisert av Anders Kleve Svela den 04.04.19.
Her kan du lese to flotte artikler som er skrevet av Edel Havin Beukes. Hun er utdannet i biologi og kjemi ved UiO med hovedoppgave: Virkning av radioaktiv stråling. Etter 2 år som vit.ass ved Radiumhospitalet underviste hun i videregående skoler, bl.a. Ski og Eikeli og i Zambia. Hun har vært engasjert mot apartheidpolitikken til Sør Afrika, mot atomvåpen og atomkraftverk og for nedrustning , kvinnesak og miljøvern. Medlem i Ski og Bærum kommunestyrer og i Akershus fylkesting for SV. Forfatter av to lærebøker om økologi, forurensninger og naturressurser og medforfatter i bøker om atomenergi og vann. Har vært leder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) i flere perioder og var norsk styre-medlem i WILPF internasjonalt.
Barn under krigen.pdf
Barndomstid på Jar skole 1943-1950.pdf