Flere stier har fått navn i 2017

Flere stier har fått navn i 2017

Publisert av Åsmund Arnesen den 20.03.18.

 

Etter diverse mottatte navneforslag fra folk i nærmiljøet, har vi i Jar Vel fortsatt å navngi stiene rundt om på Jar. Etter den første runden med navngiving, oppfordret vi Jarbeboerne om å komme med flere navneforslag, og slik fortsatte navnedugnaden dette året.

 

Vellets styre har besluttet å navngi følgende stier:

 

Aspelundveien-Lillengveien: Snaret

Dette er en liten snarvei og navnet lyder derfor godt.

 

Jarveien-Kringsjåveien: Ingridbakken

Rett ved den bratte stien bodde Ingrid Bjerkås,

Norges første kvinnelige prest.

 

Storengveien-Hammerstadveien:Jarbakken

Trappestien ligger akkurat der den gamle hoppbakken på Jar lå. Hoppbakken ble kalt for Jarbakken.

 

 

Storengveien-Wedel Jarlsbergsvei: Kirkebakken

Denne stien går rett bak kirken, og er ganske bratt i begge retninger.

 

Storengveien-Wedel Jarlsbergsvei: Jordbærstien

Denne stien går langs kirketomten som før i tiden het Jordbærhaugen. Før utbyggingen var dette et yndet sted å gå på jakt etter markjordbær. Etter at Jar vel nå har ryddet kirketomten for busker og kratt, skal dere se at markjordbærene kanskje kommer tilbake?

 

Det er kun en sti der det ikke foreligger noen navneforslag på, og det er gangstien mellom Skogveien og Njålveien.

 

Forslag kan sendes inn gjennom kontaktskjemaet øverst på siden, eller på Jar Vels egen side på Facebook.

 

P.S. Vi håper også du vil hjelpe oss å holde stiene våre i god stand og hindre at de blir gjengrodd. Plukk gjerne søppel eller annet som ligger der når du går forbi. Ta med hagesaksen på kveldsturen i blant!