Hærverk

Hærverk

Publisert av Ane Broch Graver den 09.06.17.
Vi ser heldigvis lite hærverk i vårt lokalmiljø, men dessverre skjer det også på Jar. De fleste stiller seg uforstående til at noen vil bruke tid og krefter på å begå hærverk som rammer fellesskapet.

Jar Vel har merket mange stier med ”eksklusive” skilt og flere stier skal merkes. Vellet fikk melding fra et observant medlem om at et av skiltene var skrudd ned og kastet. Heldigvis ble skiltet funnet uskadet og vårt medlem har tilbudt seg å sette det på plass igjen.


Vi er svært takknemlig for at vi fikk beskjed om dette tilfellet og håper alle våre medlemmer melder fra til oss når man ser at det er begått hærverk på offentlige installasjoner/utstyr enten de tilhører Jar Vel eller kommunen. Vi er sikker på at alle som bor på Jar ønsker å ta vare på alt som gjør det trygt og trivelig å bo på Jar.