Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Publisert av Åsmund Arnesen den 20.03.18. Oppdatert 21.03.18.
Agenda for møtet:
1. Velkommen

2. Jar Vels Fond
a. Gjennomgang av regnskap for 2017
b. Utdeling av støttemidler

3. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden:
a. Valg av møteleder, referent og protokollvitner
b. Styrets beretning
c. Regnskap
d. Kontingent
e. Budsjett
f. Vedta forslag til endringer i vedtektene forelagt av styret til årsmøtet i 2017
g. Valg
h. Innkomne forslag

4. Utbyggingen på Lysaker, Herman Dyrø og Mathilde Anker orienterer.

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen og som ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.