Innkalling til årsmøte 2019

Publisert av Anders Kleve Svela den 01.03.19. Oppdatert 05.03.19.

Agenda for møtet:

 

1. Velkommen

 

2. Informasjon om Filmparken

 

3. Jar Vels Fond

    a. Gjennomgang av regnskap for 2018

    b. Utdeling av støttemidler

 

4. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden:

    a. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

    b. Styrets beretning

    c. Regnskap

    d. Kontingent

    e. Budsjett

    f. Valg

    g. Innkomne forslag

 

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen og som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.