Innsamling av hageavfall

Innsamling av hageavfall

Publisert av Anders Kleve Svela den 16.03.20.

Innsamling av hageavfall vil foregå fra 5.-15. mai. Det er samme opplegg som tidligere, og følgende regler gjelder:

1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00.

2. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Bilene som henter hageavfallet er 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som er for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei.

3. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom det ikke er hentet i veien i det hele tatt, kan folk sette ut helt frem til bilene har passert.
Siden Renova i denne perioden henter hos svært mange vel, vil de ikke ha tid til å komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at mannskapene ikke lett ser det ved passering av husstanden.

4. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting.

5. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l.
Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet.

6. Innsamlingen gjelder kun for medlemmer. Ikke medlem i Jar Vel? Gå inn på www.jarvel.no, og meld deg inn.