Status innsamling av hageavfall

Publisert av Anders Kleve Svela den 10.05.20.

Renova står på alt de kan for å få hentet inn alt hageavfall før 17. mai, men pga korona så er det mange som har hatt god tid hjemme og lagt ut veldig mye avfall. Dette gjelder i alle vellene, og innsamling tar derfor noe mer tid enn normalt. I noen velforeninger samles det inn dobbelt så mye avfall som tidligere år. Dette har skjøvet på oppstartsdato for en del vel.

Renova har også hatt en del ansatte i 14-dagers koronakarantene etter at de kom tilbake fra ferie i utlandet, etter påske. Dette har gjort at de har hatt litt færre mannskaper enn normalt frem til nå, men fra torsdag 7. mai er alle mann ferdige med karantenen, så da økes innsamlingstakten enda mer.

 Nå kjøres det daglig med 4-5 komprimatorbiler og 9-15 mann bare med hageavfallinnsamling, så det hentes mye pr. dag. Samtidig så har Renova inngått avtale med mange vel og det er mye å hente.

Renova jobber hardt få hentet alt i god tid før 17. mai, men håper dere har forståelse for at det i disse korona-tider er litt andre forhold enn normalt, som over nevnt.

Fra Jar Vel sin side får ikke vi gjort noe med at det kan bli noe forsinket innsamling i år. Den informasjonen som står her er alt vi vet. Vi ber derfor om at det ikke sendes e-post eller at styret kontaktes på annen måte med forespørsel om status. All informasjon fra styret om status vil bli publisert her og på Facebook.