Til minne om Ingegerd Holst

Publisert av Anders Kleve Svela den 20.10.19.

Ingegerd Holst var svært kjent for mange som bor på Jar. Hun var først lærer på Jar Skole, og deretter rektor i 24 år. I Budstikka lørdag 19. oktober kunne man lese nekrologen som også er lagt ved som vedlegg til denne artikkelen. Den gir en god beskrivelse av henne både som lærer og rektor, men også en som åpnet Jar Skole for hele lokalmiljøet. I hennes tid var det stor aktivitet på skolen etter skoletid. Hun så betydningen av at skolen kunne brukes til fritidsaktiviteter, og var således en av de største bidragsyterne til et godt oppvekstmiljø på Jar.

Jar Vel takket henne for den store innsatsen hun hadde gjort for vårt lokalmiljø da hun gikk av for aldersgrensen i 1992. Selv om 27 år har gått siden da, tror vi at svært mange av våre medlemmer kjente henne og kanskje ikke har fått med seg at hun nå har gått bort. Derfor er det naturlig for oss å videreformidle dette budskapet.

Mange sitter nok med minner fra tiden som elev, og noen vil huske henne som lærer og skolens rektor for sine barn. Vi er fortsatt mange som føler takknemlighet for det hun gjorde for lokalmiljøet på Jar. For det fortjener hun en dypfølgt takk fra Jar Vel - også ved hennes bortgang.

Frits Lemstad

Ingegerd Holst - nekrolog.jpg