Velkommen til ny nettside for Jar Vel!

Velkommen til ny nettside for Jar Vel!

Publisert av Ane Broch Graver den 28.01.17. Oppdatert 08.03.17.
Jar Vel har oppdatert hjemmesiden sin. Vi håper den blir mer aktuell for medlemmene og at dere kan bruke den både til å skaffe informasjon og til å ta opp saker dere er opptatt av. 

Styret i Jar Vel ønsker at hjemmesiden både skal være et sted der beboere på Jar - og andre som er interessert i Jar - kan finne informasjon om området og hva som skjer her. Den nye hjemmesiden egner seg bedre både til å legge ut artikler, vise bilder, og ha oppdatert informasjon om vellet. Vi ber dere ta kontakt dersom det er ting dere mener bør ligge på hjemmesiden, og som dere ikke finner der i dag, eller om dere har ideer til nye ting som bør inn. Medlemmer kan også sende inn artiker dere ønsker å publisere på siden. Styret i Jar Vel er ansvarlig redaktør for siden, og forbeholder seg retten til å redigere innleggene.

Den nye hjemmesiden vil for en stor del erstatte Jar-Magasinet, som i flere år vært en publikasjon for Jar Vel. Jar-Magasinet har vært gitt ut en gang i året, og har samlet stoff om Jar og om hva som skjer i nærmiljøet vårt. Framover vil hjemmesiden brukes til disse formålene. Vi håper dette gjør at det gjennom hele året er aktuelle temaer å lese om for våre medlemmer. Link til de to siste Jar-Magasinene finnes under fanen "Om oss/Foreningsdrift" øverst på siden.