Jar Vels Fond

Jar Vels Fond

Jar Vels Fond skal gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner, som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Støtte til løpende drift skal bare unntaksvis kunne gis.

Vi mottar gjerne forslag til kandidater som du mener fortjener en påskjønnelse fra lokalmiljøet.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2018. Søknader sendes til Petter Andersen på epost petter.andersen@dnvgl.com

Styret i Jar Vels Fond består av:

Petter Andersen - leder

Kirsten Thorseth Poppe - styremedlem

Ane Broch Graver - styremedlem