I 1923 ble området Jar bygget ut. Nybyggere etablerte seg, bygget hus og skapte seg et liv til seg og sine på Jar. Men kommunen var lite aktiv, det var manglende planlegging for veiutbygging, post, strømforsyning, veibelysning og telefon. De nyinnflyttede følte dermed raskt et behov for en velforening der de kunne samles om behovene sine, og søke å påvirke kommunen. I 1924 ble Jar Vel opprettet.