Jar Vel styre 2024

Jar Vel styre 2024

Publisert av Pernille Arvesen den 15.02.24.

Er du engasjert i nærmiljøet? 

Jar vel styre består av 8 styremedlemmer. Det er et godt sammensatt styre, med medlemmer av forskjellig alder, erfaring og bakgrunn. Det vi har til felles, er at vi er alle engasjert i nærmiljøet vårt. Vi har ca 7 møter i året, som varer i 2 timer. Det er litt opp til hvert enkelt medlem hvor mye man engasjerer seg og hvilke oppgaver man påtar seg. Dette styrevervet lar seg godt gjøre med vanlig fulltidsjobb.

Har du noen spørsmål rundt det å bli styremedlem, send oss gjerne en mail til: web@jarvel.no.

Neste årsmøte er i menighetssalen i Jar kirke onsdag 10. april kl. 18.00 - 20.00. Kom gjerne å slå av en prat og få innblikk i hva som skjer på et styremøte.

I år er Jar vel 100 år og det skrives en jubileumsbok, som vil bli presentert på møtet. Her er det bare å glede seg!

Håper vi sees!

VEL MØTT!