Jar Vels Fond

Jar Vels Fond skal gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner, som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Støtte til løpende drift skal bare unntaksvis kunne gis.

Vi mottar gjerne forslag til kandidater som du mener fortjener en påskjønnelse fra lokalmiljøet.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2020. Søknader sendes til Ane Broch Graver på ane.broch.graver@gmail.com

Styret i Jar Vels Fond består av:

Ane Broch Graver- leder

Guri Ellen Heien Haugstad - styremedlem

Kirsten Torseth Poppe - styremedlem