Jar Vels Fond

Søknadsfristen er utsatt til 8. mars 2023!

Jar Vels Fond skal gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner, som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Støtte til løpende drift skal bare unntaksvis kunne gis.

Vi mottar gjerne forslag til kandidater som du mener fortjener en påskjønnelse fra lokalmiljøet.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2023. Søknader sendes til styremedlem csa@arba.no 

Har du spørsmål, ta kontakt med Cille Saastad på 41309405.

Styret i Jar Vels Fond består av:

  • Guri Ellen Heien Haugstad - leder
  • Cille Saastad - styremedlem
  • Anders Kleve Svela - styremedlem