Jar Vels Fond

Jar Vels Fond skal gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner, som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Støtte til løpende drift skal bare unntaksvis kunne gis.

Vi mottar gjerne forslag til kandidater som du mener fortjener en påskjønnelse fra lokalmiljøet.

Neste søknadsfrist er 15. mars 2024. Søknader sendes til styreleder Cille Saastad: csa@arba.no 

Har du spørsmål, ta kontakt med Cille Saastad på 41309405.

 

Styret i Jar Vels Fond består av:

  • Cille Saastad - styreleder
  • Anders Kleve Svela - styremedlem
  • Hanne Jahr Pedersen - styremedlem