INNSAMLINGER
Hver vår arrangerer vi innsamling av hageavfall der du som medlem kan plassere bunter med kvister eller sekker med (biologisk) hageavfall ved din innkjørsel for avhenting.

Hver høst setter vi opp en bemannet samlestasjon hvor du som medlem kan levere gammelt skrot fra kott og garasjer.

VEIER OG STIER
Vi sørger for vedlikehold og jevnlige oppgraderinger av alle stiene innenfor vårt område, og at alle strøkasser jevnlig fylles med sand.

VELFERDSTILTAK
Første søndag i advent arrangerer vi tenning av julegran, nissebesøk og utdeling av godteposer til de minste. Beboere i Jar Vels område har prioritet på barnehageplass i Jar Barnehage (ettersom Jar Vel donerte tomten barnehagen står på). Vi støtter lokale lag og foreninger med mindre pengebeløp.

BEBOERNES INTERESSER
Vi er i jevnlig dialog med Bærum kommune og andre aktører for å representere interessene til Jar Vels beboere i aktuelle saker.