Jar Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, med formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til det beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.


Publikasjoner fra Jar Vel:
Jar-Magasinet 2015 (årsrapport 2014)

Jar-Magasinet 2016 (årsrapport 2015)

Jar-Posten 2017 (årsrapport 2016) - se vedlegg nederst på siden