Jar vel 100 år 6. mars 2024!

Jar vel 100 år 6. mars 2024!

Jar vel er 100 år 6. mars 2024! Dette er en stort! I anledning 100-års jubileumet vårt i år, blir det laget en jubileumsbok. Den kommer til salgs til høsten. Det er kjempespennende - og Jar vel gleder seg stort! Håper dere også gjør det! Siden Jar vel er 100 år - ønsker vi å markere dette. Det blir en jubileumsfest til høsten for alle Jarboere - så det er bare å følge med. Mer informasjon kommer etter hvert, både på Facebook og pr e-mail. Gled dere til bokutgivelsen, som er til høsten. Mvh Jar vel Foto: Uthuset i Vidars vei 14 - stedet for første styremøte i Jar vel 1948 Rich. Furuholmen

Les mer
Årsmøtedokument og protokoll

Årsmøtedokument og protokoll

03.06.20 14:24
av Anders Kleve Svela

Årsmøtet for Jar Vel ble avholdt 28. mai på Filmcafeen. Totalt møtte det opp ca 30 personer, inkludert styret, valgkomiteen, representanter fra Jar Vels Fond og støttemottakere. Vedlagt er årets årsmøtedokument, som alle også skal ha fått utdelt i postkassen tidligere. Vedlagt er også signert protokoll fra møtet.

Les mer
Strålende 17.-maifeiring på Jar

Strålende 17.-maifeiring på Jar

19.05.19 20:09
av Anders Kleve Svela

Til tross for en uferdig skolegård ble 17. mai feiringen på Jar Skole et meget vellykket arrangement i strålende varmt sommervær. Alle som har deltatt i 17. mai feiringen på Jar tidligere kjente nok seg igjen. Alt gikk i tradisjonelle former med barnetog i nærområdet og stopp ved minnestøtten hvor det var tale og minnemarkering over dem som har fått sitt navn på støtten.

Les mer
Stiene på Jar får navn!

Stiene på Jar får navn!

18.02.17 21:21
av Ane Broch Graver

Jar Vel har bedt medlemmer og andre som bor på Jar om å foreslå navn til stiene på Jar. I sin tid fikk ikke stiene navn og skilt av økonomiske grunner. Dette vil vi gjøre noe med! Flere stier mangler fortsatt navn, så vi fortsetter å oppfordre dere til å komme med navneforslag.

Les mer