Årsmøtet utsatt

Publisert av Anders Kleve Svela den 22.04.20.
Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre et fysisk årsmøtet innen utgangen av mai, vil vi gjennomføre et digitalt årsmøtet på Teams i begynnelsen av juni. Informasjon om dette vil bli gitt på Facebook og på www.jarvel.no.

Fastsettelse av årets kontingent skal normalt gjøre på årsmøtet. Pga den spesielle situasjonen har Vellenes Fellesorganisasjon vurdert det slik at styret kan fastsette årets kontingent med styrevedtak. Styret har derfor besluttet at årets kontingent forblir uendret på 400 kr per husstand. Faktura sendes ut i begynnelsen av mai.
Årsmøtedokument 2020_endelig versjon.pdf