Hageavfall 2023

Hageavfall 2023

Publisert av Pernille Arvesen den 19.04.23. Oppdatert 29.01.24.
Årets innsamling av hageavfall er første uken i mai. Bunter og sekker må være satt ut ved kjørevei senest 2. mai kl. 06.00. Medlemmer i Jar vel kan levere inntil 15 sekker/bunter pr husstand.