Innsamling av hageavfall 2018

Innsamling av hageavfall 2018

Publisert av Åsmund Arnesen den 24.05.18.
Til alle beboere i Jar Vel.

Styret i Jar Vel beklager på det sterkeste situasjonen som har oppstått i forbindelse med årets hageavfall innhenting.
Som tidligere nevnt skyldes det at Renova har påtatt seg for mange oppdrag. Renova har lovet at alt skal være fjernet innen lørdag 25.05.

Styret vil jobbe for å finne andre løsninger evt. bytte leverandør, slik at denne situasjonen ikke oppstår igjen.
Styret Jar Vel takker for tålmodigheten.
Under kan dere lese svar fra Renova.

Mvh
Styret i Jar Vel


RENOVA
Til de vellene der vi sterkt beklagelig ikke ble ferdige med hageavfallinnsamlingen innen 17. mai:
Jeg beklager så mye, som tidligere nevnt pr. mail, at vi ble så forsinket at vi ikke ble ferdige innen 17. mai.
Vi fortsetter i morgen, lørdag og dagene videre neste uke, helt til vi er ferdige med å hente alt hageavfallet.
Vi har imidlertid en del andre oppdragstyper som er booket inn de kommende dagene, så vi må jobbe med disse parallelt med de resterende hageavfallinnsamlingene, men vi skal stå på så godt vi kan med begge dele. I tillegg reiser en del ansatte nå på ca. 10-dagers planlagt ferie, siden de har jobbet hardt en periode, så vi har færre ansatte igjen enn det jeg skulle ønske, men de øvrige vil stå på for å bli ferdige med hageavfallet.
Til neste år kommer vi til innta en passus i avtalen, med dagsbøter til oss selv, som da innebærer en reduksjon i fakturaen for hver dag vi skulle bli forsinket, utover et visst antall dager. Dette for at både vi og vellene skal ha en rammebetingelse om at det er et «ris bak speilet» ved forsinkelse, som igjen vil medføre en forsiktighet fra vår side når vi booker inn oppdrag.
Vi kommer også til å innføre et dataprogram der hvert vel, hvert borettslag og alle andre oppdragstyper forøvrig legges inn med estimert antall timer for oppdraget, slik at vi ikke skal oppleve en slik overbooking igjen. Renova har vokst fort, og vi har som dere forstår ikke vært flinke nok til å implementere bl.a. ordrerutiner basert på mer moderne dataprogram.
Jeg har vedlagt en mail som jeg sendte ut sist søndag, til de vellene der vi var forsinket. Dette er de viktigste momentene fra den mailen:
Det var mange vel og velmedlemmer som ba oss starte senere enn avtalt, siden det var mye snø og sen vår. Dette medførte at vi fikk enda litt kortere tid enn planlagt i år, og dette har forplantet seg en del…..
En annen årsak er at vi i år til slutt ja til hele 39 velforeninger, som ble litt i overkant i år, i tillegg til alle sameiene vi har i samme periode. Vi prøvde å si til en del vel og sameier at det hadde vært flott om de i år kunne prøve et annet firma i år, siden vi hadde mange på listen allerede. Det viste seg vanskelig å si nei takk til disse, siden mange har vært kunder en stund, og ba så pent om at vi skulle ta dem også….. Da var det i grunnen vanskelig å si bestemt nei, så vi sa likevel ja til de fleste til slutt.
Dette har medført at vi har hatt litt vel sprengt kapasitet disse to-tre ukene i år.
Dette medfører igjen at vi muligens må begrense oss til ca. 25-30 vel neste år, eller at vi evt. må øke kapasiteten enda mer. Vi har over 20 lastebiler, så vi har nok utstyr, men vi må evt. ansette enda flere.
Så for noen vel vil eventuelt en av de «store avfallsselskapene» bli alternativet i 2019, (Selv om disse dessverre koster nærmere det dobbelte av oss, etter det jeg hører fra vel som har brukt dem tidligere, og heller ikke samler inn på samme måte….)
Vi vil ta opp bestillinger allerede fra august og utover og så antagelig si stopp ved ca. 25-30 vel. (Det kan jo være at det nå blir en viss naturlig avgang som løser dette med litt for mange bestillinger av seg selv.) Jeg kommer nærmere tilbake til dette i løpet av august, og vil da ha laget en ny avtaletekst, med dagsbøter osv. slik at alle får forutsigbarhet for neste år.
Vi lover i alle fall i første omgang å stå på det vi kan de kommende dagene, med de mannskapene vi har tilgjengelig.
Med vennlig hilsen
Tor Gard Skjoldhammer
Daglig leder
tor@renova.no