Innsamling av hageavfall

Publisert av Anders Kleve Svela den 15.04.21. Oppdatert 28.03.22.
Også i år vil det være Renova som gjennomfører innsamlingen. Fra før har vi dessverre hatt erfaring med at Renova kan bli forsinket med innsamlingen, og at de ikke har rukket å samle inn alt hageavfallet før 17. mai. I år har derfor styret gjort en grundig jobb for å se om det finnes andre aktører som kan påta seg jobben. Det viser seg at Renova er mer eller mindre alene om å tilby denne typen innsamlinger, og de to alternativene vi har funnet er enten dobbelt så dyre eller baserer seg på å sette ut containere i nabolaget. Styret har vurdert at ingen av alternativene er spesielt gode, og det er derfor Renova som vil fortsette å levere denne tjenesten til Jar Vel. Vi har bedt Renova om å starte i vårt område tidligere enn 30. april, men heller ikke det har latt seg gjøre.
Alternativet til å ikke bruke Renova er i praksis å ikke arrangere hageavfallsinnsamlingen. Det tror vi ikke ville blitt særlig populært.
Dersom man er misfornøyd med de tjenestene som Renova leverer, for eksempel dersom ikke alt hageavfallet er hentet innen 14. mai som avtalt, eller i verste fall heller ikke til 17. mai, så får ikke Jar Vel gjort noe med dette. E-poster og Facebook-innlegg med klager om årets innsamling vil derfor ikke bli besvart.
Som sagt - alternativet til Renova er ingen innsamling. Så får vi alle krysse fingrene for at Renova blir ferdig med innsamlingen innen 17. mai i år.