Jar Vels Fond har søknadsfrist 1. mars

Jar Vels Fond har søknadsfrist 1. mars

Publisert av Ane Broch Graver den 05.02.18.

Styret i Jar Vels Fond inviterer enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger i Jar Vel til å søke om økonomisk støtte til konkrete tiltak som bidrar til trivsel og positiv utvikling på Jar. Det kan være prosjekter man har lyst til å gjennomføre eller er i gang med, og som faller inn under formål som er nevnt i vedtektene.

I år oppfordrer vi spesielt til å sende oss søknader som bidrar til en grønnere og mer miljøvennlig hverdag i nærmiljøet og søknader som støtter tiltak for barn og unge på Jar.

Søknadsfrist 1. mars 2018.

Dette er noen av de som tidligere har fått støtte fra Jar Vels Fond:

- Jar Skoles Musikkorps – nye uniformer

- Jar Menighet- støtte til sommertur for eldre i lokalmiljøet

- Utekino i Filmparken med gratis inngang

- Jar IL – beplantnings- og gartnerarbeid på Jarløkka

 
Les mer om fondet og vedtektene på www.jarvel.no. Har du spørsmål kontakt Petter Andersen på 91 89 55 31