Stiene på Jar får navn!

Stiene på Jar får navn!

Publisert av Ane Broch Graver den 18.02.17. Oppdatert 10.03.17.

Jar Vel har bedt medlemmer og andre som bor på Jar om å foreslå navn til stiene på Jar. I sin tid fikk ikke stiene navn og skilt av økonomiske grunner. Dette vil vi gjøre noe med! Flere stier mangler fortsatt navn, så vi fortsetter å oppfordre dere til å komme med navneforslag. 

Vi håper at alle naboer vil hjelpe til å holde stiene på Jar i god stand ved å hindre at den blir gjengrodd, plukke søppel som ligger der eller annet som som du ser bør gjøres når dere går forbi.

Klokkerstien - fra Jarveien til Vidars vei

"Klokkerstigen" var tenkt som navn på en veistump ut fra Jarveien da området ble utparsellert på 20-tallet. Dette, og flere andre navn, kom aldri i bruk fordi det ble for dyrt å sette opp skilter til alle veiene som var tilenkt navn. Navnet knyttert seg etter sigende til biskog Jens Nilssøns visitasreise i 1594. Det skulle være en motvekt til alle de hedenske gatenavnene i området. De Jar Vel forela stinavet for Bærum kommune, foreslo de å endre navnet til "Klokkerstien".


Pilgrimsstien - fra Skogveien til Alfheimveien
Den gamle pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim gikk gjennom Jar. Den kom opp Vollsveien fra Lysaker, gikk inn Skogveien, opp stien til Alfheimveien og videre til Jarveien og mot Grav. Stien har altså vært i bruk siden middelalderen og har nå fått navnet "Pilgrimsstien".


Skarphaugstien - fra Tjernsrud plass til Vidars vei
Bakgrunnen for navnet er at høyden, der Vidars vei ligger i dag, opprinnelig het Skarphaugen. Da området ble utparsellert på 20-tallet ønsket kommunen seg norrøne navn i området. Dermed ble det Vidars vei, og ikke Jar Vels forslag fra den gang: Skarphaug-veien. Med Skarphaugstien kommer litt av historien tilbake til Skarphaugen.

 


Smetten - fra Kringsjåveien til Løvenskiolds vei
Flere eldre Jar-beboere foreslo navnet ”Smetten” på denne stien, som visstnok også har vært kallenavnet i en årrekke. Alle var enige om at dette navnet passer fint for denne bratte, lille snarveien mellom Kringsjåveien og Løvenskiolds vei.