Vellets skrotinnsamling

Vellets skrotinnsamling

Publisert av Frits Lemstad den 27.09.17.


Årets skrotinnsamling fant sted mandag 25. september. I år måtte vi
flytte sted for levering til Filmparken på grunn av anleggsarbeider på Jarbanen. Jarbanen har vært benyttet som fast leveringssted så lenge vellet har gjennomført skrotinnsamling og styret fikk derfor en betydelig utfordring da vi fikk tilbakemelding om at vi ikke kunne benytte Jarbanen i år.
Heldigvis var Filmparken villig til å stille opp for lokalmiljøet slik at vellet også i år kunne gjennomføre dette servicetiltaket for medlemmene. Til tross for nytt leveringssted og kort varslingstid, noe vi beklager, benyttet i alt 124 medlemmer seg av dette tilbudet.