Vi søker nye styremedlemmer

Vi søker nye styremedlemmer

Publisert av Pernille Arvesen den 30.03.23. Oppdatert 15.02.24.

Er du engasjert i nærmiljøet?

Jar vel styre består av 8 styremedlemmer. Det er et godt sammensatt styre, med medlemmer av forskjellig alder, erfaring og bakgrunn. Det vi har til felles, er at vi er alle engasjert i nærmiljøet vårt. Vi har ca 7 møter i året, som varer i 2 timer. Det er litt opp til hvert enkelt medlem hvor mye man engasjerer seg og hvilke oppgaver man påtar seg. Dette styrevervet lar seg godt gjøre med vanlig fulltidsjobb.

Har du noen spørsmål rundt det å bli styremedlem, send oss gjerne en mail til: web@jarvel.no.

Neste styremøte, er årsmøtet i Filmparken torsdag 27. april kl. 18.00-20.00. Kom gjerne å slå av en prat og få innblikk i hva som skjer på et styremøte.

Håper vi sees!

VEL MØTT!