Vollsveien - en trafikkfarlig vei!

Vollsveien - en trafikkfarlig vei!

Publisert av Alex Bell den 11.09.17. Oppdatert 30.03.23.

Velforeningene møter kommuneadministrasjonen 2 ganger årlig. Trafikksikkerhet og miljørelaterte spørsmål er de hyppigst forekommende temaer i disse møtene. Jar Vel har meldt inn flere saker til disse møtene. Det har resultert i at noen tiltak er gjennomført og noen forhold  har kommunen lovet å bringe i orden. Vi har gjentagne ganger tatt opp trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Vollsveien uten å få svar eller at noe har skjedd. Det skyldes at dette er en fylkesvei og de problemer vi har påpekt har derfor blitt videresendt til Statens Vegvesen, som har ansvaret for veien på vegne av fylkeskommunen. Velforeningen har lenge ønske om å få møte Statens Vegvesen direkte uten å måtte gå gjennom kommunen. Nå er det endelig blitt etablert en slik løsning og i det første møtet som nylig ble gjennomført fikk Jar Vel endelig svar på de mange henvendelser. Vi har spesielt tatt opp smalt og delvis utrast fortau i svingen ved nedgangen til Granfossen. Statens Vegvesen er enig med oss om at det er behov for å gjøre noe og er i gang med å avklare eiendomsgrenser og forhold til grunneierne. Man forventer at anleggsarbeidet  vil være fullført innen 2018.

 

For øvrig er både kommunen, Statens Vegvesen og Jar Vel enig om at det er mer som bør gjøres for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Vollsveien .